Şahinbey

Asıl adı Mehmet Sait'tir. 1877'de Gaziantep'in Bostancı Mahallesinde doğmuş, 1899'da Yemen'e er olarak gitmiştir. Yemen'de vazifesinde gösterdiği üstün başarı neticesinde başçavuş olmuştur.

1911'de Trablusgarp Savaşlarına gönüllü olarak katılmış, Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya Sava-şında Çanakkale, Romanya, Filistin cephelerinde savaşmıştır. 1917 Ekim'inde ise Sina Cephesinde görev almış ve rütbesi teğmenliğe yükselmiştir. 13 Aralık 1919'da Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa'ya müracaat ederek Antep'e yakın olan Birecik İlçesi Askerlik Şube Başkanlığı'na tayin olmuştur.

Antep Savunmasını herşeyin üstünde tutan Şahin Bey, Fransız piyadelerinin süngü darbeleri altında 28 Mart 1920 tarihinde şehit olmuştur.

8 Şubat 2001'de Gaziantep Valiliği tarafından bir gurur abidesi olan Şahinbey'in şehit edildiği ve mezarının bulunduğu yere Şahinbey Anıtı dikilmiş ve açılışı gerçekleştirilmiştir.

Şahinbey'in torunları; Şahinbey'in verdiği özgürlük ve namus mücadelesini sonsuza kadar taşıyacak olan görkemli bir anıt inşa ederek, Gaziantep'in kahraman evlatlarının kanlarıyla sulanan bu topraklarda, gelecek nesillerin de gururla seyredeceği yeni bir sancak eklemiştir.