Şahinbey

Asıl adı Mehmet Sait'tir. 1877'de Gaziantep'in Bostancı Mahallesinde doğmuş, 1899'da Yemen'e er olarak gitmiştir. Yemen'de vazifesinde gösterdiği üstün başarı neticesinde başçavuş olmuştur.

1911'de Trablusgarp Savaşlarına gönüllü olarak katılmış, Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya Sava-şında Çanakkale, Romanya, Filistin cephelerinde savaşmıştır. 1917 Ekim'inde ise Sina Cephesinde görev almış ve rütbesi teğmenliğe yükselmiştir. 13 Aralık 1919'da Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa'ya müracaat ederek Antep'e yakın olan Birecik İlçesi Askerlik Şube Başkanlığı'na tayin olmuştur.

Antep Savunmasını herşeyin üstünde tutan Şahin Bey, Fransız piyadelerinin süngü darbeleri altında 28 Mart 1920 tarihinde şehit olmuştur.

8 Şubat 2001'de Gaziantep Valiliği tarafından bir gurur abidesi olan Şahinbey'in şehit edildiği ve mezarının bulunduğu yere Şahinbey Anıtı dikilmiş ve açılışı gerçekleştirilmiştir.

Şahinbey'in torunları; Şahinbey'in verdiği özgürlük ve namus mücadelesini sonsuza kadar taşıyacak olan görkemli bir anıt inşa ederek, Gaziantep'in kahraman evlatlarının kanlarıyla sulanan bu topraklarda, gelecek nesillerin de gururla seyredeceği yeni bir sancak eklemiştir.

 

Karayılan

Asıl adı Mehmet'tir. 1888 yılında Pazarcık'ta doğmuştur. Karayılan daha 16 yaşındayken babası Ermeni eşkiyaları tarafından şehit edilmiştir.

Genç yaşta yalnız kalan Karayılan, kendi kendine okuma-yazmayı öğrenmiş, bir süre köy imamlığı yapmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Cephesinde savaşmış ve çavuşluğa terfi etmiştir. Bu savaşta ayağından yaralanarak Malatya Hastanesi'nde tedavi edilen Karayılan, daha sonra köyüne dönmüştür. Hükümet kuvvetleriyle birlikte eşkıya Bozan Ağa'yı vurmuş, avanesini dağıtmıştır.

Antep savaşı şiddetlenince çetesiyle Karabıyıklı'da düşmana ilk ve keskin darbeyi indiren Karayılan, Kuvayi Milliye saflarına katılmıştır. Daha sonra Dülük köyüne gelerek şehri kuşatan Fransız çemberini yarmış ve Antep'e girmiştir. Karargah olarak önce Bekirbey sonra Karagöz camisini kullanmıştır. Kendisine Şıhın Dağı'ndaki (Sarımsak Tepe) Fransızları püskürtmesi emri verilen Karayılan, bu çarpışmada (24 Mayıs 1920) şehit düşmüştür.

Şehitkamil

Fransızlarla harp daha başlamamıştı. 21 Ocak 1920 Cuma günü, 14 yaşındaki Mehmet Kamil annesiyle Fransızların fırın olarak kullandığı bir binanın önünden geçerken, birkaç Fransız askeri Mehmet Kamil'in annesinin önünü kesip peçesini açmak istedi. Mehmet Kamil'in annesi bir yandan bağırıyor bir yandan da peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı kendisini müdafaa etmeye çalışıyordu. Tam o sırada ortalığı bir çığlık kapladı.

Mehmet Kamil anasını savunmak için Fransızlara taşla hücum etmiş ve süngülenerek şehit edilmişti. Mehmet Kamil'in katledilmesiyle Antep müdafaasının ilk şehidi verilmişti.