Havra

Gaziantep'te Osmanlılar döneminde nüfusun küçük bir bölümünü oluşturan Musevilerin, Yahudi Mahallesi olarak anılan yerde cemaatleri için yeterli büyüklükte bir havraları bulunmaktaydı. Halep Salnamelerinde Havra'nın (Sinagog) ilk yapılış tarihi 1886 olarak geçmektedir. Kent merkezinde Düğmeci Mahallesinde bulunan yapının bulunduğu  parselin doğu ve batısı yoldur. Güneyde ibadet salonları, kuzeyde ise iki katlı lojman bulunmaktadır. İbadet salonları ve yapı kullanılamaz durumdadır. Üç nefli ve galerili olan Havranın yan duvarları, orta kemerlerin birkaçı ayakta olmakla birlikte çatı tamamen yok olmuştur.