Ali Nacar Camii

Caminin ilk yapılışı kesin olarak bilinmemektedir. İlk yapılışının 14. yüzyıla kadar uzanması mümkündür. Ali Neccar adında bir marangoz tarafından yaptırıldığı söylenir. Eskiden adı Aliyünnacar olarak da geçmektedir. 1816 tarihine ait bir onarım kitabesi vardır. Ayrıca mihrap üzerinde 1817, vaiz kürsüsü üzerinde ise 1819 tarihli kitabeler bulunmaktadır.

Kıbleye paralel iki bölümlü enine dikdörtgen planlıdır. Taş ayaklarla bölünmüş mekân çapraz tonozlarla örtülmüştür. Mihrap renkli mermerler ve çinilerle bezelidir. Minber mermerden yapılmıştır. Vaiz kürsüsünün ahşap işçiliği ve kalem işleri dikkat çekicidir. Minare şerefesi şemsiye çatı ile örtülü, altı mukarnaslıdır. Minare kaidesindeki güneş saati bölgedeki tek örnektir.

2008 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından minare rekonstrüksiyonu, çevre düzenlemesi ve çevre dükkânların restorasyonu yapılmıştır.