Şeyh Fethullah Camii ve Külliyesi

Gaziantep'teki en önemli külliyenin (cami, zaviye, hamam ve medreseden oluşan) camisidir. Caminin banisi, keramet sahibi ve ermiş bir kişi olan Şeyh Fethullah; Halife Hz. Ebubekir'in soyundan gelmektedir. Hicri 971 tarihinde yapılmıştır. Harim, ortada sekizgen taş ayağa oturan ve yelpaze şeklinde açılan tonozlarla, askı kemerlere bağlanan bir örtü sistemine sahiptir. Bu tür örtü sistemi Şeyh Fethullah Camiinden başka şimdiye kadar hiç bir camide görülmemiştir. Caminin portal, mihrap, minber ve pencere sövelerinde renkli taş işçiliği bakımından Memluklu sanatının etkileri görülmektedir.

Şeyh Fethullah'ın Türbesi, caminin güney yanındaki hazirede, üstü açık mezar şeklindedir. Türbenin bulunduğu hazireye "Şıh Ocağı" denir.