İhsanbey (Esenbek) Camii

Ertene oğlu Esenbek tarafından 14. yüzyıl ortalarında yaptırılmıştır. Ses benzerliği nedeniyle Esenbek, İhsan Bey, Hasan Bey gibi adlarla anılmaktadır.

Kıbleye paralel iki bölümlü enine dikdörtgen planlıdır. Kuzey cephesi ve taç kapı siyah-beyaz taşlarla bezelidir. Minaresi camiden ayrı olarak avluda inşa edilmiştir. Şerefe üstü külâhsız, kubbeli ve ahşap saçaklıdır. Şerefe altı mukarnaslarının taş işçiliği dikkat çekici özgün örneklerdendir.

Caminin altında eskiden caminin su ihtiyacını karşılayan bir kastel vardır. Kasteller, abdest alınıp ibadetin yapıldığı insanların dinlenme ve susuzluklarını giderme yeri olarak kullanılan Gaziantep’e özgü yapılardır. Kastele avlu kapısının hemen önünden kara taştan yapılma 25 merdivenle inilir. Kastel kısmen kaya oyma, kısmen kesme taştır. Kare biçimli bir havuz, dinlenme sekileri ve özgün su kanalları vardır.

2006 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.