Hacı Nasır Camii

Yapı ilk olarak 1570’lerde mescit olarak yapılmış, 1689 yılında minber konularak camiye çevrilmiştir. Mescit olarak yaptıran kişinin Hacı Nasır olduğu kaydedilir. Camiye dönüştürülmesi ise Kamalakzade Hacı Mahmut oğlu Hasan Ağa tarafından yapılmıştır. En önemli onarımı 1812 yılında geçirmiştir.

Cami kıbleye paralel iki bölümden oluşan enine dikdörtgen planlıdır. Dört taş ayakla çapraz tonozla örtülü mekânlara bölünmüştür. Ahşap müezzin mahfili Gaziantep’teki en zengin kalem işlerine ve geometrik süslemelere sahip eserlerden birisidir.

Yapının en önemli unsurlarından biri minaresidir. Şerefe altı mukarnasları, burmalı gövdesi, palmet, rozet, yıldız motifleri ve çini süslemeleri ile özgün bir örnektir. 1999 yılında cami çatısında çıkan yangında büyük oranda zarar gören minare, 2006 yılında sökülerek tekrar yapılmıştır.