Handaniye (Handan Bey) Camii

16. yüzyılda Handanbey tarafından yaptırılmıştır. 1575 tarihli Ayıntab Vakıf defterinde adı geçmezken, 1596 tarihli Şer’i Mahkeme Sicili’nde kaydı geçmesi bu iki tarih arasında inşa edildiğini gösterir. Yapı birkaç kez onarım geçirmiştir. Handaniye, Handaliye, Andaliye gibi adlarla anılmıştır.

Fransız işgalinde kıble duvarını delerek içerde patlayan bir gülle ile cami bölümü harap olmuştur. Cami onarılırken plan korunmuştur. Kıbleye paralel iki bölümden oluşur. Ortadaki iki ayakla, çapraz tonozla örtülü altı bölüme ayrılmıştır. Taç kapısı siyah, beyaz ve kırmızı taşlarla bezelidir. Minberdeki ahşap işçiliği özeldir. Minare palmet motifleri, rozetler ve çini tabaklarla süslüdür.