Bostancı Camii

Ahizade Hacı Abdürrahim tarafından 16. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Girişteki onarım kitabesi 1574 tarihlidir. Mihrap üzerinde kitabesi bulunan kapsamlı onarım ise ilk yaptıranın soyundan gelen Koca Battal Ağa’ya aittir.

Cami kare planlı olup kıbleye paralel üç bölüme ayrılmıştır. Ayaklarla bölünen cami dokuz çapraz tonozla örtülüdür. Dört sivri kemerli son cemaat yeri ana mekândan daha uzundur. Giriş taç kapısı ve mihrap siyah ve beyaz taşlarla süslenmiştir. Mihrabı örten yarım kubbe dört dizi mukarnaslıdır. Mihrap nişinin iki yanında süslemeli başlıklara sahip sütunceler vardır. Hafif dışa taşmış olan taç kapı siyah-beyaz taşlardan örülmüştür. Minare çokgen gövdeli, şerefe altı mukarnaslarla ve çini süslemelerle bezelidir.

Medresesi ise tek hücre dışında tamamen yıkılmıştır.