Kabasakal Camii

Cami, Kabasakal Paşa, Humanız ve Methavan Cami olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak Hacı Ahmet adında bir zat tarafından mescit amaçlı yapıldığı, 17. yüzyılda Kabasakaloğlu İsmailoğlu Hamza Ağa tarafından minber eklenerek camiye çevrildiği Şeri Mahkeme Sicillerinde belirtilmektedir. 1920'de Fransızlarla girişilen mücadelede kısmen yıkılan cami, 1955 yılında yeniden yapılmıştır.