Ahmet Çelebi Camii

Cami 1672-73 yıllarında Peygamber (S.A.V.) soyundan Hacı Osman oğlu Şeyh Ramazan tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden Ramazaniye Camii olarak da anılır. Fakat cami sonradan ilâve edilen medreseyi yaptıran Ahmet Çelebi’nin adını almıştır.

Cami kıbleye paralel enine dikdörtgen iki bölümden oluşur. Özgün taş ve ahşap işçiliğinin nadir örneklerini sergiler. Kadınlar mahfilindeki kalem işi süslemeler dikkat çekicidir.

Bahçenin altında eskiden caminin ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan bir kastel vardır. Kastele kısmen kesme taş, kısmen kaya oyma merdivenlerle inilir.

Kasteller, abdest alınıp ibadetin yapıldığı, insanların dinlenme ve susuzluklarını giderme yeri olarak kullanılan Gaziantep’e özgü yapılardır. Kastel içerisinde küçük bir havuz vardır. Ayrıca bir havalandırma bacası bulunmaktadır.