Tekke Camii

1638 yılında Mustafa Ağa adında bir Türkmen Ağası tarafından yaptırılmıştır. Caminin yanı sıra hücreler, semahane, Mevlevi dervişlerinin oturma odaları, tuvaletler, havuzlar ve küçük bir minareden oluşan eserler topluluğudur. 1901-1903 yıllarında çıkan yangınlarla büyük oranda tahrip olmuş, zamanın Mevlevi Şeyhi Şeyh Mehmet Münip Efendi hazretleri tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Cami kare planlıdır. Dört ayak üzerinde çokgen kasnağa oturan tek kubbe ile örtülüdür. Avluya iki giriş vardır. İki kapıdan çift renkli kesme taş döşeli avluya girilir. Son cemaat yeri düz dam ile örtülüdür. Ana giriş kapısı basık kemerlidir.

Caminin avluya giriş kapısı üzerinde minare yükselir. Minare, altından geçen yol nedeniyle dikkat çekicidir. Kesme taştan yuvarlak gövdelidir ve kapalı şerefesi kafeslidir.