Nuri Mehmet Paşa Camii

Şer-i Mahkeme Sicillerine ve bir fermana göre Nuri Mehmet Paşa tarafından 1786 yılından bir kaç yıl önce yaptırılmıştır. Minarede 1785, mihrapta ise 1834 tarihini taşıyan iki kitabesi vardır.

Gaziantep Savunmasında minaresi ve son cemaat yeri kubbeleri yıkılmıştır. 1954 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarılarak 1969 yılına kadar müze olarak kullanılmıştır.

Minare yeni şekli ile 1975 yılında caminin yanına yapılmıştır. Cami kıbleye paralel iki bölümden oluşur. Taç kapısı siyah ve beyaz taşlarla bezelidir. Mihrap önü kubbeli, diğer bölümler çapraz tonozludur. Son cemaat mahalli kubbelerle örtülüdür. Caminin kuzeyinde geniş bir avlu vardır. Avlunun doğusunda duvarlarla çevrili hazirede Nuri Mehmet Paşa'nın mezarı bulunmaktadır.

2008 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.