Ağa Camii

Tunuslu Antep kaymakamı Ferruh Ağa tarafından 16. yüzyıl ortalarında yaptırılmıştır. Bugünkü şeklini 1799 onarımında almıştır. Bulunduğu konum nedeniyle Şehreküstü Cami veya Yaycıoğlu Cami olarak da anılmıştır.

Kıbleye paralel iki bölümlü enine dikdörtgen planlıdır. Mihrap önü kubbelidir. Siyah-beyaz taş işlemeciliği ile Gaziantep’in en özgün eserlerinden biridir.

Minaresi camiden ayrı olarak avlu içinde yapılmıştır. Cami içerisinde ayrı bir minare izi vardır. Özgün minarenin yıkıldığı ve daha sonra avlu içerisinde yenisinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Minare, kare taş kaideli, yivli burma oymalı dairesel gövdeli, taş şerefeli ve külâhlıdır. Şerefe altında mukarnaslar ve çini panolar dikkati çeker.

2005 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.