Ayşe Bacı Camii

1722 tarihli vakfiyesine göre 18. yüzyıl başında Mehmet oğlu Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden Hacı Ali Ağa Cami olarak da anılır.

Fransız işgalinde ciddi olarak hasar gören yapı 1961 yılında kapsamlı bir onarım geçirmiş, yıkılan minaresi yeniden yapılmıştır.

Taç kapı şeklindeki kemerli avlu girişi siyah-beyaz taşlarla örülüdür. Cami enine dikdörtgen planlıdır. Bugünkü son cemaat mahalli sonradan yapılmıştır. Gaziantep’in en sade eserlerinden biridir. Mihrap etrafındaki geometrik süslemeler dışında önemli bir süslemesi yoktur. Çokgen gövdeli minarenin şerefe altı mukarnaslıdır. Yapı onarım ve eklemelerle özgün özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir.