Çınarlı Camii

Eski Çınarlı Camii’nin 1660 yılından önce yapıldığı düşünülmektedir. Caminin avlusunda eskiden beş adet büyük çınar ağacının olduğu söylenmektedir. Bu ağaçlar ve cami Kurtuluş savaşı sırasında yıkılmıştır. Yerine 1950’lerde yeni bir cami inşa edilmiştir. Günümüzdeki caminin eski cami ile mimari bir benzerliği yoktur.

Kurtuluş savaşındaki hatıralarıyla Gazianteplilerin gönlünde taht kuran bu caminin yakınında şehitler mezarlığı bulunmaktadır.

Cami dikdörtgen planlıdır. Son cemaat mahalli dört ayakla taşınan beş bölümden oluşur. Minaresi tek şerefeli ve şerefe altı mukarnaslıdır.