Hüseyin Paşa Camii

 1719 yılında Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mahkeme sicillerinde mimar olarak Hüseyin oğlu Osman adı geçmektedir.

Cami enine dikdörtgen planlıdır. Ortadaki iki taş ayak ve duvarlar tarafından taşınan eşit büyüklükte altı kubbe ile örtüdür. Son cemaat yeri de sivri kemerlere oturan üç kubbe ile örtülüdür. Duvarlarla çevrili dış avlusu mevcuttur. Mihrap geometrik taşlarla süslenmiştir. Mermer minber, ahşap korkuluklara sahiptir.

Minare çokgen gövdeli ve iki şerefelidir. Şerefe altları mukarnas, korkulukları ise rozet ve geometrik motiflerle süslüdür. Gaziantep savunması sırasında minarenin bir bölümü yıkılmış ve bir süre yangın kulesi olarak kullanılmıştır. Eski fotoğraflarda tek şerefeli olduğu görülen minare 1950 yılındaki onarımla bugünkü şeklini almıştır.