Kanalıcı Camii

Bugün mevcut olan yapının 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Ekiz Mescidi, Ekizoğlu mescidi gibi adlarla da anılır.

İlk olarak 1593 yılında bir mescit olarak yapılmıştır, 1724 yılında camiye çevrilmiştir. 1861 yılında ise Gözükara Memik’in öncülüğünde halkın yardımıyla yeniden inşa edilmiştir. Fransız işgali sırasında hasar görmüş, Cumhuriyet döneminde tekrar onarılmıştır. İlk yaptıranın ise Ekizoğlu lakabıyla anılan Hacı Mustafa olduğu söylenir.

Enine dikdörtgen planlıdır. Kıbleye paralel iki bölüme ayrılmıştır. Çapraz tonozlarla örtülüdür. Giriş kapısı siyah-beyaz taşlarla çevrilidir. Camiye bitişik olarak yapılan minarede zarif taş işçilikli şerefe yer alır. Şerefe altı mukarnaslıdır.