Karagöz Camii

Kitabe ve vakfiyesine göre 18. yüzyılda Koca Battal tarafından mescitten camiye çevrilmiştir. İlk yapılışı ise bilinmemektedir. 1799-1800 tarihli onarım kitabesi vardır.

Enine dikdörtgen planlıdır. Kıbleye paralel iki bölümlü olan caminin bir bölümü geç dönemlerde yola katılmış olup, yalnızca tek bölüm günümüze gelebilmiştir. Ana mekân üç çapraz tonozla örtülmüştür. Caminin portali, mihrabı ve son cemaat yeri onarımlarla özgünlüğünü kaybetmiştir. Cami ve minare kesme taştan yapılmıştır. Minare, cami bedeninin üstüne oturmakta olup gövdesi yivlerle hareketlendirilmiştir. Mukarnasların altında rozet, palmet ve çini tabaklar bulunmaktadır.

2007 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yapılmıştır.