Karatarla Camii

İlk olarak mescit olarak inşa edilmiştir. 1621 yılında Yürükzade Gergerizade Halil Çavuş adında bir hayırsever tarafından genişletilerek camiye çevrilmiş, 1775 yılında ise bugünkü şeklini almıştır. Zincirli Cami olarak da bilinir.

20. yüzyıla kadar toprak damlıyken Cumhuriyet döneminde kiremit kaplı çatı ile örtülmüştür. Kıbleye paralel enine dikdörtgen planlı iki bölümden oluşur. Mihrap önü aksında arka arkaya dizili kubbeler vardır. Siyah-beyaz kesme taş işçiliği ile dikkati çeker.

Minarenin Fransız işgali sırasında yıkılan külah kısmı yeniden yapılmıştır. Kare planlı bir kaide üzerine oturan minare burma taş oyma gövdelidir. Şerefe altı zengin mukarnaslar, taş oyma korkuluklar ve kakma çini tabak süslemeleri vardır. Gaziantep minareleri içerisinde en zarif olanıdır.