Kozanlı Camii

İlk olarak 17. yüzyılda mescit olarak yapılan yapı 1688 yılında camiye çevrilmiştir. Kozanoğlu olarak da anılır.

Cami enine dikdörtgen planlı kıbleye paralel iki bölümden oluşmuştur. Ortadaki iki ayakla altı bölüme ayrılmış, her bölüm çapraz tonozla örtülmüştür. Mihrap, sivri kemerli ve mukarnaslı niş biçimindedir. Cami iç mekânında sonradan ahşapla ayrılmış kadınlar mahfili bulunmaktadır. Son cemaat yeri üç sivri kemerle taşınan düz tavanlıdır. Son cemaat yerinin önü ve avlu siyah-beyaz taşlarla geometrik desenler oluşturarak döşenmiştir. Cami minaresine caminin içinden çıkılır. Minare şerefeye kadar kesme taş, şerefe üstü yivli süslemelidir. Şerefe korkulukları taş levhalar halindedir. Mukarnaslı şerefenin altında bugün düşmüş olan çinilerin izleri görülür.

2007 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.