Kozluca Camii

Kozluca Mahallesinde Kozluca Camii'nin güneybatısındadır. Ayıntab Tahrir Defteri ve vakıf kayıtlarına dayanılarak inşa tarihinin 1543'ten daha önce olduğu tahmin edilmektedir.

Eserin mescit ve havuz kısmı kapatılmış, yalnızca hela kısmı faaliyettedir. Bugün atıl vaziyette bulunan kastel, tamamen yer altında olmayıp yaklaşık 2.00 metre yüksekliği sokak seviyesinin altındadır. Kastelin kuzeyindeki on basamaklı bir merdivenle avluya inilmektedir. Avlunun batısında helalar, doğusunda havuz kısmı ve mescit olarak kullanılan mekan bulunmaktadır. Kozluca Kasteli kısmen yer üstünde bulunduğu ve batıdaki kemer gözlerinden gün ışığı aldığı için diğer kastellerin aksine karanlık değildir. Ayrıca kastelin kuzeyi ve güneydeki kemere birer küçük pencere açılmıştır.