Ömer Şeyh Camii

Yapı ilk olarak 16. yüzyıl ortalarında mescit olarak yapılmış, sonradan 17. yüzyılda camiye çevrilmiştir. Ömer Şeyh Camii ya da eski kayıtlarda Aparoğlu Camii olarak geçer.

İnşâ kitabesi bulunmamasına rağmen kayıtlara göre 1559 tarihinden önce inşa edilmiştir. Vakfiyesine göre 1698 yılında cami olarak büyütülmüştür. 1725 tarihli bir belgede Hacı Abdi isimli bir kişinin minaresinin onarımı için para vasiyet ettiği görülür. Antep savunmasında cami büyük oranda hasar görmüştür. Yıkılan minare halk tarafından tekrar onarılmıştır. Mevcut minare 1922-24 tarihlidir.
Cami kıble yönüne paralel iki bölümden oluşan enine dikdörtgen planlıdır. Sade bir cami olup yer yer siyah-beyaz taşlarla bezeme yapılmıştır.