Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi

Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı zemin katında yer alan Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi; öğrencilerine, öğrenim gördükleri kentin kültürünü tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek amacıyla oluşturulmuştur.

Müzede Gaziantep arkeolojisi, orijinal kültür varlıkları ve belgelerle örnekler sunularak kronolojik anlatımla tanıtılmaktadır.

Kentin kültür yaşamının bölümler halinde ele alındığı müzede; “Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler”, Antep Ağzı ve Dil Özellikleri”, Şehrin Hayatında Önemli Olaylar”, “Aile Hayatı, Günlük Hayat, Özel Günler”, “Çocuk Oyunları ve Oyuncakları”, “Eğlence Hayatı”, “Fotoğrafçılık” ve “Karagöz Oyunculuğu” gibi kesitler yer almaktadır.