Alt Kategoriler

 • Müzeler

  Gaziantep ve çevresi antik dönemlerden bu yana bir çok uygarlığı barındıran köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Kent genelindeki müzeler çağların getirdiği eşsiz birikimi sergileyerek tarihe ışık tutmaktadır.

  Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi, Yesemek Açık Hava Müzesi, Gaziantep Savaş Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi, Medusa Cam Eserler Müzesi, Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi ile Gaziantep adeta bir müzeler kenti haline gelmiştir.

 • El Sanatları
 • İnanç Turizmi

  İnsanlığın yerleşik hayata geçişinden günümüze kadar Anadolu'da birçok medeniyet kurulmuştur. Farklı kültürler, milletler ve dinler bir arada yaşayabilmiş ve zengin bir kültür birikimi meydana gelmiştir.

  Antik dönemlerdeki dini inançların yanı sıra, Filistin'den uzaklaştırılan Musevilerin Anadolu'ya gelmeleri, ardından Hz. İsa'nın Havarilerinin Hristiyanlığı yaymak maksadıyla bölgemizi tercih etmeleri, o tarihlerden bu yana önemli din merkezlerinin Anadolu'da oluşmasını sağlamıştır.

  7. yüzyıldan sonra Anadolu toprakları bu kez Müslümanların akınlarına sahne olmuştur. Gaziantep’te antik dönem inançlarının yanı sıra Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi semavi dinlerin önemli dini yapıları günümüze kadar varlıklarını sürdürmüştür.

  Antik çağlarda Dülük, Teşup, Zeus ve Jüpiter Dolikhenos inançlarının kült merkeziydi ve dünyada bilinen yer altına inşa edilen Mithras tapınaklarının en büyüğü yine Dülük'te Keber tepesinin güney eteğinde bulunmuştur.         

  Hıristiyanlığın ilk ortaya çıktığı zamanlarda Hz. İsa'nın havarilerinden Johannes, o dönemin önemli merkezlerinden Rumkale'yi kendine üs seçmiş ve Yuhanna incilini burada yazarak çoğaltmıştır. 1173 yılında ölen Patrik Aziz Nerses'in Rumkale'de adına yapılmış bir kilisesi ve mezarı bulunmaktadır. Yakubi Azizi Barşavma'nın kendi adına inşa ettirdiği manastır yine Rumkale'dedir.

  Gaziantep'te şehir merkezinde bulunan Kendirli Kilisesi, bugün camiye çevrilmiş olan Valide Meryem Kilisesi ve Nizip ilçesindeki Fevkani Kilisesi ziyaret edilebilecek durumdadır.

  Filistin'de İsrail Devletinin kurulduğu 1948 yılına kadar Yahudiler yoğun olarak Gaziantep'te yaşamaktaydılar ve ibadetlerini Düğmeci Mahallesinde bulunan Yahudi Havrasında yapmaktaydılar. Ayrıca İsrailoğullarından Hz. Musa'nın yeğeni olan Hz. Yuşa Peygamber'in türbesi de Gaziantep'te bulunmaktadır.

  Hz. Ömer zamanında Gaziantep bölgesinde yapılan savaşlarda, Hz. Muhammed'in peygamberlik mührünü görüp öpen Hz. Ökkeşiye, Nurdağı ilçesinin güneydoğusunda, günümüzde Dülükbaba olarak bilinen Davud-u Ejder, Dülük Ormanlarının içinde, Pirsefa Şahinbey ilçesinde, Said İbn-i Ebu Vakkas Araban ilçesi sınırlarında, halk arasında Karaçomak olarak bilinen zat ise Karaçomak Köyü sınırları içerisinde şu an türbelerinin bulunduğu yerlerde şehit düşmüşlerdir.

  Nesimi, Hacıbaba, Şeyh Fethullah, Alibaba, Kurbanbaba ve daha birçok türbeyle Gaziantep bir evliyalar şehri haline gelmiştir.

 • Kaleler
 • Doğa Turizmi
 • Ören Yerleri
 • Ticari Yapılar