Kuyumculuk

Anadolu'da ve Gaziantep yöresinde M.Ö. III. yüzyılda Romalılar döneminde altına rastlanmaktadır. Daha önceleri Orta Asya'da yaşayan Üskit Türkleri'nin de (M.Ö. 1000'li yıllarda) altın işlemeciliğiyle uğraştıkları bilinmektedir.